Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Kısaltma : -
Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi
Sıklık : 2
p-ISSN : 1302-9282
e-ISSN : 2148-9041
Web : Dergi Web Sayfası
İndeksler : * Index Copernicus International
* Open Academic Journals Index (OAJI)
* Scientific Indexing Services (SIS)
* Türk Medline
* Türk Eğitim İndeksi
* Türkiye Atıf Dizini
* Akademik Dizin
* TÜBİTAK ULAKBİM (Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı)
<< Onceki DergiSonraki Dergi>>Bu Dergide Makalem Basıldı Ama Sitenizde Görünmüyor

Basılı Sayılar

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager