Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal
Kısaltma : AÜEFD / AEJ
Yayıncı : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sıklık : 2
p-ISSN : 2146-7811
e-ISSN : 2146-7811
Web : Dergi Web Sayfası
İndeksler : Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Google Akademik, Index Copernicus (IC)
<< Onceki DergiSonraki Dergi>>Bu Dergide Makalem Basıldı Ama Sitenizde Görünmüyor

Basılı Sayılar

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Erime ve Çözünmeyle İlgili Kavram Yanılgılarının Ontoloji Temelinde İncelenmesi
Zenginleştirilmiş Bir Öğretim Materyalinin Öğrencilerin Asit ve Bazlarla İlgili Anlamalarına Etkisi
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemiyle Yabancı Dil Öğretimi (Psikolinguistik Model)
İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Annelerin Özyeterlik Algıları İle 1-3 Yaş Arasındaki Çocuklarının Gelişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager