Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

NEDENİ BİLİNMEYEN SEMPTOMLARIN ARDINDAKİ HASTA BİNA SENDROMU OLGULARI
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2006     Cilt: 5     Sayı: 5     Sayfa: 352-363
Yazar(lar): Oğuz ÖZYARAL*; Yaşar KESKİN; Feza ERKAN; Osman HAYRAN
Kurum: TC.Sağlık Bakanlığı’nın Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konularında Hizmet İçi Eğitim Kapasitesinin

Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, Kartal, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Da

Ozet: Bu çalışmamızda İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başvuran ve alınan öyküleri doğrultusunda çeşitli allerjenlere karşı hassasiyetleri incelenmiş bulunan hastaların evlerinde bir dizi mikolojik analiz yapılmıştır. Klinik olarak solunum güçlüğü şikayetleri bulunan üç ev kadınının kan serumlarında çeşitli küflere, termofilik aktinimiçet ve kuş antijenlerine karşı özgül IgG antikorlar aranmıştır. Yapılan analizler sonucunda ev içi ortamı küf florası ile hastaların duyarlılık kazanmış oldukları küfler arasında %75 oranında doğrudan bir ilişki olduğu görülmüştür. Küfler tarafından sarılmış bu evlerde yaşamakta olan ev kadınlarında ortaya çıkmış bulunan olgular “hasta bina sendromu” (HBS) olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada kronikleşmiş şikayetleri olan hastalardan öykü alıma ve muayenede çok genel olarak görülen tanımlanan bazı semptomların altında gizli kalan gerçek sebepleyici ajanın gözden kaçmaması için neler yapıldığı konusunda bilgi verilmeye çalışılmıştır.

SICK BUILDING SYNDROME CASES BEHIND THE UNKNOWN SYMPTOMES

Summary: In this study, several mycological analyses made in the houses of the sick people whose sensitivity against allergens was examined in line with the people and their histories who applied to İstanbul University, İstanbul Medical Faculty Department of Pulmonery Disease. Clinically, in the blood serums of three housewives, who have complaints about respiration difficulties, specific lgG antibody against several mold, thermophylic actinomycetes and bird antigens were examined. As a result of the analysis it is found out that there is a 75% direct relation between in-house molds flora and the molds that the sick person gained sensitivity. Findings appeared in housewives who are living in houses surrounded by molds are regarded as “sick building syndrome”. In this particular work, knowledge is given about real agents that are hidden behind some general symptoms of anemnesia and examination of patients with chronic complaints.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager