Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

MANİSA’NIN İKİ KASABASINDA KANSER OLGULARI İLE SİGARA İÇME VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İLİŞKİSİ
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2006     Cilt: 5     Sayı: 5     Sayfa: 326-331
Yazar(lar): NİMET EMEL LÜLECİ*; YAŞAR KESKİN
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ


Ozet: Salihli İlçesi Yılmaz kasabasında kanser olgularını etkileyen risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Son 5 yılda kanser tanısı alan 31 kanser vakası ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyeti benzer olan, sağlam kişiler basit rasgele örneklem yöntemiyle seçilmiştir. 1 vakaya karşılık 3 kontrol olmak üzere toplam 128 kişi çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Aynı çalışma Yılmaz kasabasına yakın olan Sart kasabasında da yapılmıştır. Burada da son 5 yılda kanser tanısı konulan 22 vaka ile kontrol grubu olarak seçilen 71 kişi çalışma kapsamına alınmıştır. Vaka ve kontrol gruplarına sosyo-demografik özelliklerini, yemek alışkanlıklarını, sigara alkol kullanımını, ailede kanser olgusu olup olmadığını, daha önce radyasyona maruz kalıp kalmadığını öğrenmeye yönelik anket uygulanmıştır. Yılmaz ve Sart kasabası arasında sigara ve filtreli yada filtresiz sigara içme yönünden anlamlı faklılık bulunmuştur. Sebze/salatayı, meyveyi haftada 4–5 kere ve üzerinde tüketme oranı Sart kasabasında daha fazladır. Yılmaz kasabasında oturanlar Sart kasabasındakilere göre yağlı gıdaları daha sık tükettiklerini ifade etmişlerdir. Yılmaz kasabasında kanser vakalarının yüksek olmasının nedeni, sigara alışkanlığı özellikle filtresiz sigara tüketimi ve beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

THE RELATION BETWEEN CANCER CASES SMOKING AND NUTRITION HABITS IN TWO PROVINCES OF MANISA

Summary: The aim of the study was to notify the risk factors that might affect cancer incidence in Yılmaz village in the district of Salihli. The study comprised 31 cancer cases diagnosed in the last 5 years associated with a control group composed by individuals of similar age and gender chosen by simple random sampling method. 128 persons were implicated in the study by mean of 1 risk case versus 3 control cases. The study was repeated in the village of Sart. 22 diagnosed cancer cases in the last 5 years and 71 persons as control were involved in the study. Questionnaires were applied to the cases and control groups to determine the socio-demographic characteristics, alimentary practices, smoke and alcohol use, the confirmation of any former cancer case and radiation risk in the family. Difference was found between Yılmaz and Sart villages, related to smoking and the use of filtered or unfiltered cigarettes, The ratio of vegetables or salad consumption as 4-5 times or more per week, fruits 4-5 times or more per week was higher in Sart Village. People of Yılmaz Village stated a higher fatty food/meals consumption than Sart Village. High cancer incidence in Yılmaz village seemed to be related to the smoking habits, especially unfiltered cigarette use, and nutritional habits.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager