Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK BOYUTLU SAĞLIK ANKETİ (ÇSA)'nin BAUSEL ÖLÇEĞİ İLE BİRLİKTE UYGULANMASI
Dergi: Ege Tıp Dergisi
Yıl: 2002     Cilt: 41     Sayı: 2     Sayfa: 091-095
Yazar(lar): Özlen TURGUL1, Fethi DOĞAN2, Aliye MANDIRACIOĞLU2, Emel LÜLECİ3
Kurum: 1Narlıdere Sağlık Grup Başkanlığı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Manisa il Sağlık Müdürlüğü

Ozet: Bu çalışmanın amacı, kırsal kesimde yaşayan halkın sağlık geliştirici tutum ve davranışları ile buna eşlik eden psikolojik parametrelerin Çok boyutlu Sağlık Anketi ile araştırılmasıdır. Sistematik tabakalı örneklem ile seçilen 18-85 yaş arasındaki 937 kişiden toplanan 796 anket değerlendirilmiştir. Çalışma grubunun 402'i kadın, 394'ü erkektir. Kadınların; erkeklere göre sağlık geliştirici davranışlar açısından daha olumlu tutum ve davranışlar gösterdikleri saptanmıştır. Erkekler sağlık konusunda sorumluluk alt bileşeninden daha yüksek puan alırken, sağlık bilinci ve sağlıklılık için motivasyon alt başlıklardan ise kadınlardan daha az puan aldıkları gözlenmiştir. Yaşlılarda sağlık endişesi ve sağlık nedenli depresyonun gençlerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Sağlık geliştirici davranışları gösterme eğitim durumuyla paralel olarak artmaktadır. Fakat sağlık nedenli depresyon ve sağlık kontrolünde şans alt bileşenlerinden yaşlılar daha az puan almışlardır. Bu çalışma toplumun demografik özelliklerine göre sağlık ihtiyaçlarının, inançlarının ve sağlık geliştirici davranış eğilimlerinin değişmekte olduğunu ortaya koymaktadır.Sağlık hizmeti sunumunda bu farklılıklar gözönünde bulundurulmalıdır.

-

Summary: -

Türü:


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/akdizin/public_html/index.php on line 617

ISSN Print: 1016-9113

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
KRONİK C HEPATİTİNDE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: KRONİK B HEPATİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
AMNİYOTİK SIVI HÜCRE KÜLTÜRÜNDE AÇIK VE KAPALI SİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇOCUK YAŞ GRUBU HİPERTANSİYONLARININ TOPLU SONUÇLARI
TRANSPLANT BÖBREK SIFIR SAAT İĞNE BİYOPSİLERİNDE SAPTANAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE ÖNEMİ
PLAZMA GLUTAMIN DÜZEYLERİNİN İKİ YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager