Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dergi: Ege Tıp Dergisi
Yıl: 2000     Cilt: 39     Sayı: 3     Sayfa: 165-168
Yazar(lar): Aliye MANDIRACIOĞLU1, Emel LÜLECİ1, Aybügen LEBLEBİCİ2
Kurum: 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Balata Fabrikası ARGE Müdürlüğü, İzmir

Ozet: Çalışmanın amacı, bir balata fabrikasında çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini belirlemektir. Fabrikada çalışan toplam 225 işçiye anketler dağıtılmış, 96 işçinin doldurduğu anket değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS version 7.5 bilgisayar programı ile araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Çalışanların doyum ölçeğinin ölçek skor ortalaması 3.37 ± 0.59 ( en düşük 2.07 ve en yüksek 4,67) olarak bulunmuştur. Çalışanların iş doyumu ile bazı değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Takım çalışması, yönetim ve meslekdaş desteği, işe bağlı bağımsızlık ve karar alabilme ve başka işe geçme beklentisinin iş doyumunu etkilediği belirlenmiştir.

-

Summary: -

Türü:


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/akdizin/public_html/index.php on line 617

ISSN Print: 1016-9113

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
KRONİK C HEPATİTİNDE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: KRONİK B HEPATİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
AMNİYOTİK SIVI HÜCRE KÜLTÜRÜNDE AÇIK VE KAPALI SİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇOCUK YAŞ GRUBU HİPERTANSİYONLARININ TOPLU SONUÇLARI
TRANSPLANT BÖBREK SIFIR SAAT İĞNE BİYOPSİLERİNDE SAPTANAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE ÖNEMİ
PLAZMA GLUTAMIN DÜZEYLERİNİN İKİ YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager