Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Türkiye'nin Bilim Politikası: TÜBİTAK Üzerinden Bir Çözümleme
Dergi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yıl: 2017     Cilt: 32     Sayı: 1     Sayfa: -
Yazar(lar): İbrahim Arap; Veysel Erat;
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Bitlis ErenÜniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi


Ozet: Buçalışma Türkiye'de bilim politikasının 1960'lardan günümüze aldığı biçimleri analiz etmeyi hedeflemektedir. Türkiye'nin ilk bilim kurumu olan TÜBİTAK, yaşanan değişimin izlenmesine büyük oranda olanak tanıdığı için inceleme nesnesi olarak seçilmiştir. Çalışmada ilgili literatür ve bilim politikaları dokümanları kaynak olarak kullanılmıştır. Yapılan çözümlemede bilim politikalarının ilk aşamada (1960-1980) içe dönük sermaye birikimine bağlı olarak kalkınma, ikinci aşamada (1980 sonrası) dışa açılma stratejisinin bir sonucu olarak rekabet anlayışı temelinde geliştiği görülmüştür İstenilen gelişmeyi sağlayacak mekanizmaları hâkim kılmak amacıyla diğer bilim kurumlarına olduğu gibi TÜBİTAK'a da özerkliği sınırlayacak yapısal müdahaleler yapılmıştır. Devletin benimsediği bilim anlayışı hâkimbilim tanımı olurken, bu bağlamda bilim kurumlarına yapılan müdahaleler günümüzde de devam etmektedir.

Summary:

Türü:

Yazım Dili: Türkçe


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/akdizin/public_html/index.php on line 617

ISSN Print: 1302-504X

ISSN Online: 2147-7973

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.24988/deuiibf.2017321590

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması
Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi
Türkiye'de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korumalı İşyeri
Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager