Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Kurumsal Risk Yönetiminin Belirleyicileri Sanayi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Dergi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yıl: 2017     Cilt: 32     Sayı: 1     Sayfa: -
Yazar(lar): Anıl Gacar;
Kurum: Celal BayarÜniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü


Ozet: Risk yönetimi olgusu, küreselleşmenin yoğun biçimde yaşanmaya başlaması ve işletme faaliyetlerinin çeşitlenmesi ile birlikte değişim göstermektedir. Yalnızca belirli risklere odaklanan geleneksel risk yönetimi anlayışı, yerini tüm risklerin koordineli bir biçimde ele alındığı ve paydaşlara değer yaratma amacı güden kurumsal risk yönetimine bırakmaya başlamıştır. Bu çalışmada, 2014 yılında sanayi sektöründe yer alan halka açık işletmelerde kurumsal risk yönetimi varlığının belirleyicileri araştırılmaktadır. Lojistik regresyon yöntemi ile yapılananaliz sonucunda, işletme büyüklüğünün kurumsal risk yönetimi üzerinde anlamlı ve pozitif; finansal kaldıraç oranı ve dört büyük denetim firmasının ise kurumsal risk yönetimi üzerinde anlamlı olmayan ancak pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.

Summary:

Türü:

Yazım Dili: Türkçe


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/akdizin/public_html/index.php on line 617

ISSN Print: 1302-504X

ISSN Online: 2147-7973

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.24988/deuiibf.2017321587

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması
Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi
Türkiye'de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korumalı İşyeri
Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager