Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
Dergi: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 18     Sayı: 2     Sayfa: 89-101
Yazar(lar): Aslı SOĞANCI, Erdinç ÜNAL
Kurum:

Ozet: Profilaktik antibiyotik uygulaması, cerrahi kliniklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak antibiyotiklerin aşırı ve uygunsuz kullanımları, yan etkilerin ve dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına; tedavi maliyetlerinin, morbidite ve mortalite oranlarının artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla yerinde ve doğru bir antibiyotik kullanımının sağlanmasının sağlık kurumlarının etkin hizmet üretimindeki önemi büyüktür. Bu çalışmada, orta ölçekli bir kamu hastanesinde ameliyat öncesi yapılan profilaktik antibiyotik kullanım süreci incelenmiştir. Çalışma ile cerrahi antibiyotik profilaksisi rehberi ile uygulamadaki uyumsuzlukların saptanması, beklenen ve gerçekleşen maliyetlerin (ekstra maliyetlerin) hesaplanması amaçlanmıştır. Retrospektif ve kesitsel olarak yapılan çalışmada, 01.12.2012 ile 01.03.2013 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemde Adana'da bir kamu hastanesinde ameliyat edilen 760 hastanın preoperatif antibiyotik profilaksisine ait verileri kullanıldı. Profilaksi uygulamaları; antibiyotik seçimi, dozu, uygulama süresi ve uygulama zamanı bakımından sınışandırıldı. Mevcut profilaksi uygulamaları, hastanenin Enfeksiyon Kontrol Komitesince hazırlanmış cerrahi antibiyotik profilaksisi talimatlarını içeren rehber ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Yapılan uygulamaların ancak %24,74'ünün (188 tanesi) rehber ile uyumlu, %75,26'sının (572 tanesi) ise rehber ile uyumsuz olduğu saptanmıştır. En yüksek orana sahip uygunsuzluk kriterlerinin, gereğinden uzun süreli ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Toplamda 2.371 kutu ve 8.570,45 TL maliyetinde antibiyotik kullanıldığı, ancak uygun olmayan profilaksi ile 4.579,13 TL ekstra maliyet ve 1.133 kutu antibiyotiğin gereksiz tüketildiği görülmüş, hasta başına ortalama maliyetin ise 5,25 TL olması gerekirken 11,3 TL (beklenenin iki katından fazla) olduğu saptanmıştır.

Compatibility and Cost Analysis of Surgical Antibiotic Prophylaxis in a Medium-Scale Public Hospital

Summary: Antibiotic prophylaxis is performed in surgical clinics frequently. Nevertheless, excessive and inappropriate usage of antibiotics leads to resistant bacteria and other side effects, as well as higher cost of treatment, morbidity and mortality ratios. Therefore, establishment, surveillance and governance of appropriate antibiotics usage is very important in effective service of health institutions. This study investigates the process of pre-surgical prophylactic antibiotics usage at the medium-scale public hospital. The study aims to identify the incompatibilities between the practices and the surgical antibiotic prophylaxis guidelines, as well as calculate the expected and realized cost (extra cost). In this retrospective and cross-sectional study, we used the preoperative antibiotic prophylaxis data of 760 patients who had surgeries between December 1st, 2012 and March 1st, 2013 a Public Hospital in Adana. We investigated prophylaxis cases in terms of selection of antibiotics, dose, duration and time of the process. We compiled the current prophylaxis application methods based on the antibiotic prophylaxis guidebook, which was prepared by the Infection Control Committee according to the intra-hospital microorganism resistance pattern. We discovered that only 24.74%, or 188, of the cases were in accordance with the guidebook, whereas 75.26%, or 572, of the cases were not in accordance. We found that the most frequent deviation from the guidebook is antibiotics usage for duration longer than necessary and for a spectrum broader than necessary. We discovered that 2,371 boxes of antibiotics, which cost TRY 8,750.45, were used in this period. Out of this, TRY 4,579.14 worth of 1,133 boxes were used unnecessarily. The resulting cost per patient was TRY 11.30 and more than twice the fair value of TRY 5.25.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-9282

ISSN Online: 2148-9041

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Öz Liderlik Becerilerinin, Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygulamasının Uygunluk ve Maliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager