Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?
Dergi: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi
Yıl: 2015     Cilt: 6     Sayı: 21     Sayfa: 21-29
Yazar(lar): İbrahim Kahraman, Mustafa Güven, Recep Dokuyucu, Fatih Sefil, İsmail Günay
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Hatay Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik AD, Adana Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Hatay

Ozet: Amaç: Bu çalışmada seçici olarak sistemik ve yerleşik makrofaj populasyonunu baskılayan bir ajan olan lipozom ile kaplanmış Klodronatın (LEC: Liposome Encapsulated Clodronate) periferik sinir hasarı sonrası dejenerasyonrejenerasyon sürecine etkisinin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Deneylerimizde 8 haftalık wistar türü erkek sıçanlar rastgele olarak 5 gruba ayrıldı. A grubu kontrol grubu olarak seçildi. B4 ve B8 grupları ezilme grubu olup sağ siyatik sinirleri hasarlandı. C4 ve C8 grupları ise ezilme + LEC uygulanan gruplar olarak seçildi. Hasarlanma
sonrası C gruplarına 5. 10. ve 15. günlerde intravenöz LEC uygulandı. Hasarlanmayı takiben 4 ve 8 hafta sonra B ve C gruplarının siyatik sinirlerinden önce EMG kaydı alındı sonra sinirler disekte edildi. Bu demetlerden, 4-Aminopiridin (4-Ap) uygulaması öncesi ve sonrasında bir in-vitro elektrofizyolojik yöntem olan Sukroz-gap tekniği ile Bileşik Sinir Aksiyon Potansiyelleri (BSAP) kayıtlandı.
Bulgular: B ve C gruplarında iletim hızları ile BSAP genliği, yükselme süresi (DT), yarı düşme süresi (½ FT) ve latans parametreleri üzerine LEC’in anlamlı bir etkisi görülmedi (p>0.05). Ancak 4-Ap uygulandıktan sonra oluşan bir fenomen olan gecikmiş depolarizasyon (del-dep) genliği
üzerinde LEC’in anlamlı etkisi görüldü (p<0.05).
Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular ışığında LEC’in yaralanma sonrası ortaya çıkan Wallerian dejenerasyon sürecini kısalttığı ve rejeneratif bir etki olarakta miyelinizasyonu hızlandırdığını söylenebilir.

Does The Clodronate Accelerate Regeneration Process After Peripheral Nerve Injury?

Summary: Aim: In this study, we aimed of the effects of LEC (LEC; Liposome Encapsulated Clodronate) an agent, to selectively deplete or reduce resident and systemic macrophages population during the degeneration-regeneration cycle after peripheral nerve injury.
Materials-Methods: In our experiments, eight weeks old male wistar rats randomly divided into 5 groups as control (Group A), crush (Group B4 and B8) and crush+received LEC treatment (Groups C4 and C8) (n=40). Nerve crush injury model was performed on right sciatic nerve of the animals except the control group. Immediately after injury, LEC was intravenously injected after the days of postoperation 5, 10 and 15th (Group C). After 4-8 weeks following the injury, before EMG measurement was recorded than sciatic nerve dissected from Group B and C. Before and after 4-Aminophyridine (4-Ap) administration, the Compound Action Potential (CAP) were recorded with modified sucrose-gap system which is an in-vitro
electrophysiological method from these branches
Results: Our data show that LEC administration on damaged nerve did not significantly change CAP's parameters which are CV (CV; Conduction Velocity), amplitude of CAP, depolarization time (DT), latency and half
width of CAP (p>0.05). However, LEC significantly changed the amplitude of delayed depolarization (del-dep) when occuring after administration of 4- Ap (p<0.05).
Conclusion: The data obtained from this study, LEC may be reduce process of WD (Wallerian Degeneration) and accelerate functional recovery effect on remyelination after peripheral nerve injury.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1308-7185

ISSN Online: 2149-3103

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.17944/mkutfd.79676

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
OEpidural Anesteziye Eklenen İntravenöz Deksmedetomidin ve Ketamin Etkilerinin Karşılaştırılması
Klodronat Periferik Sinirlerde Yaralanma Sonrası Rejenerasyon Sürecini Hızlandırır mı?
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar
Fibromiyaljili Hastalarda Paterji Pozitifliğinin Araştırılması

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager