Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Rat tibia diyafiz kırıklarında deksketoprofen trometamolün kırık iyileşmesi üzerine etkisi
Dergi: Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Yıl: 2013     Cilt: 47     Sayı: 6     Sayfa: -
Yazar(lar): Resit Sevimli, Murat Uzel, Hamide Sayar, Ali Murat Kalender, Ozer Dokmeci
Kurum:

Ozet: Amaç: Bu çalışmanın amacı bir non-steroid ve anti-enflamatuar ilaç olan deksketoprofen trometamolün kırık iyileşmesi üzerine etkisini araştırmaktı.
Çalışma planı: Altmış adet Wistar tipi albino erkek ratın sağ tibiasında kapalı kırık oluşturuldu. Kapalı redüksiyon ve 0.5 mm’lik intramedüller çivi ile tespit sağlandı. Deney grubundaki 30 rata kas içi 5 mg/kg/gün deksketoprofen trometamol verildi. Ratlar kırık sonrası 2., 4. ve 6. haftalarda onarlı gruplar halinde sakrifiye edildi. İyileşmekte olan kırık tibialar mekanik, radyolojik ve histopatolojik olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: İkinci, 4. ve 6. hafta deney ve kontrol gruplarının ortalama radyolojik ve histopatolojik inceleme değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Erken dönemdeki kırık iyileşmesi nedeniyle 2. hafta deney ve kontrol grubundaki tüm rat tibialarında biyomekanik değerlendirme yapılamadı. Dördüncü ve 6. hafta deney ve kontrol gruplarının ortalama biyomekanik inceleme değerleri arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05).
Çıkarımlar: Deksketoprofen trometamolün ratlarda oluşturulan ve intramedüller çivi ile tespit edilen kapalı tibia kırıklarının iyileşmesi üzerine, uzun süreli kullanımında radyolojik, biyomekanik veya histolojik bir etkisi görülmedi. Deksketoprofen trometamol travma sonrası kırığı olan ve cerrahi tespit yapılan hastalarda beraber verilen diğer ilaçlar da göz önünde bulundurularak kullanılabilir.

-

Summary: -

Türü:

Yazım Dili: Türkçe

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Rat tibia diyafiz kırıklarında deksketoprofen trometamolün kırık iyileşmesi üzerine etkisi
Miksoinflamatuar fibroblastik sarkom: Olgu sunumu
Kırılan patella gergi bandı telinin eklem içine migrasyonu sonrası diz kilitlenmesi: Psödoartroz hattından eklem içine sıra dışı bir migrasyon
Dizde periprostetik tüberküloz enfeksiyonunda yalnızca antitüberküloz ilaç tedavisi: Olgu sunumu
EDİTÖRE MEKTUP

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager