Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2004     Cilt: 3     Sayı: 12     Sayfa: 296-306
Yazar(lar): Sibel GÖGEN*
Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı, RSHMB, Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü


Ozet: Tüm dünyada milyonlarca kişi doğal ya da yapay afetlerden etkilenmektedir. Global iklim değişiklikleri, artan yoksulluk, düşük yaşam standartları, uygunsuz yapılanma, erken uyarı sistemlerinin yetersizliği, doğal kaynakların kötüye kullanımı, bunların yanı sıra nükleer silahlanma, savaş ve çatışmalar, terör eylemleri, göç ve nüfus hareketleri dünya üzerinde afetlerden etkilenen insan sayısını artırmaktadır.
Afetlere bağlı can kayıplarının % 95` i az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Türkiye, afet türlerinden önemli ölçüde etkilenen gelişmekte olan bir ülkedir. Afetlerle baş edebilmek için, sadece ulusal planlara değil, uluslararası global planlamalara ve eşgüdüme ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm afetler doğrudan ve dolaylı olarak sağlığı etkilediği için, afete müdahelede asgari sağlık standartlarının uygulanması, afetlere bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır.
Bu derlemede, afetlerde su temini ve sanitasyon, atık kontrolü, vektör kontrolü, ölülerin defini, beslenme ve afetlerde asgari sağlık standartları gözden geçirilmektedir.

Disasters And Minimum Health Standards In Disaster Response

Summary: Millions of people are affected by natural or man made disasters all over the world. The number of people affected by disasters increase globally, due to global climate changes, increasing poverty, low life standards, inappropriate infrastructure, lack of early response systems, abuse of natural sources, and beside these, nuclear weapons, wars and conflicts, terrorist actions, migration, displacement and population movements.
95 % of life loss due to disasters are in the underdeveloped or developing countries. Turkey is a developing country, highly affected by disasters. For coping with disasters, not only national action plans, but also International Action Plans and cooperations are needed. Since all the disasters have direct and indirect effects on health, applications of minimal health standarts in disaster response, will reduce the morbidity and mortality rates.
In this paper, water supplies and sanitation, vector control, waste control, burial of corpses, nutrition and minimum health standards in disaster response, are reviewed.

Türü: Review Article

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager