Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
Dergi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yıl: 2014     Cilt: 29     Sayı: 1     Sayfa: -
Yazar(lar): Orhan Küçük;
Kurum: Gümüşhane Üni. İİBF İŞletme Bölümü


Ozet: Birülkenin kalkınmasında girişimciliğin geliştirilmesi, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin iyileştirilmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, teknolojik gelişme ve yeni buluşların ortaya çıkması gibi katkıları nedeniyle son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, girişimcinin kuruluş yeri kararı ile ulaşım ve pazar gibi temel kuruluş yeri faktörler dışında ekonomik, eğitim, sağlık, çevre ve sosyal faktörler gibi diğer faktörlerin ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, literatür ve daha önce yapılan çalışmalar değerlendirilerek bir veri toplama aracı geliştirilmiş, belirlenen örnek kütle ile anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 20.0 programında analiz edilerek sonuçlar paylaşılmıştır.

Summary:

Türü:

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-504X

ISSN Online: 2147-7973

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması
Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi
Türkiye'de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korumalı İşyeri
Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager