Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması
Dergi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yıl: 2014     Cilt: 29     Sayı: 1     Sayfa: -
Yazar(lar): Tuğba Gökdoğan Gül;
Kurum: EgeÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı (Doktora Öğrencisi)


Ozet: Buçalışmada, Türkiye'de düzey 2 bölgeleri için istihdamın belirleyicilerini tespit etmek amacıyla, mekânsal komşuluk ilişkisinin istihdamın büyümesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti yıllık olup, 2004-2008 yılları arasını kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, beşeri sermayenin eğitim düzeyinin kalitesi ve girişimcilik potansiyeli istihdamın büyümesine pozitif etki göstermektedir. Firmaların yenilik düzeylerinin geliştirilmesinin, istihdama olumlu etkisi olduğu; sonuç olarak Türkiye'de istihdam büyümesinin, mekânsal komşuluk ilişkisinden etkilendiği belirlenmiştir.

Summary:

Türü:

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 1302-504X

ISSN Online: 2147-7973

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri: İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması
Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi
Türkiye'de Engellilerin İstihdam Yöntemi Olarak Korumalı İşyeri
Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager