Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Biyogüvenlik
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2009     Cilt: 8     Sayı: 2     Sayfa: 177-186
Yazar(lar): Ruhtan Başkaya; Yaşar Keskin; Alper Karagöz; Hacı İbrahim Koç
Kurum: 1İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Küçükyalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul
3Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Ozet: İnsan, hayvan ve bitki sağlığı olarak sınıflandırılan üç önemli konu biyogüvenlik içerisinde değerlendirilmektedir ve gıda güvenliği açısından önemlidir. Biyogüvenlik, bunlarla ilgili tüm politikaları ve kanuni düzenlemelerle ilgili çalışmaları içine almaktadır. Bu kavram gıda güvenliği ile ilişkili olarak gıda üretimini, bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan ilaçları, hayvan hastalıkları ve tedavisinde kullanılan ilaçları ve genetik olarak modifiye edilmiş organizmaların (GMO’lar) geliştirilmesini, kullanıma sunulmasını ve onların ürünleri ile istilacı yabancı türlerin güvenli bir şekilde yönetimini (kontrolünü) ve bunların genotiplerini içine alır.

Biosafety

Summary: Food safety, as well as the human, animal, and plant health are the sectors which are covered wihtin the framework of biosafety. Biosafety covers all the effots spent for the formulation of the policies and legal arrangentments related with the above mentioned sectors. The concept of biosafety involves the production of safe food, development and supply of Genetically Modified Organisms (GMO) and the drugs used in combating and curing of plant and animal diseases, as well as their derivates, and management (control) of the invasive alien species and their genotypes.

Türü: Review Article

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager