Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Dergi: Journal of Computer and Education Research
Yıl: 2013     Cilt: 1     Sayı: 2     Sayfa: 65-89
Yazar(lar): Adem BEYHAN
Kurum:

Ozet: Bu çalışmanın amacı öğretmen araştırması olarak da bilinen eylem araştırmasının literatür taramasına bağlı olarak eğitim örgütlerinde kullanımını incelemektir. Eylem araştırması, eğitim örgütlerinde çalışanların (öğretmen, yönetici, uzman vb.) kendi durumlarına özgü problemlerine çözüm üretmede veya kendilerini yenileyebilmeleri için kullanabilecekleri araçlardan biridir. Eylem araştırması, okulda veya sınıfta karşılaşılan sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi okul veya ders programların iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Eylem araştırması, öğretmenin öğretim etkinliklerini geliştirir bu da öğrencilerin daha iyi öğrenmesini sağlar. Eylem araştırması; problemin tanımlanması, veri toplama, veri analizi, eylem planının hazırlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sonraki eylem planının hazırlanması aşamalarından oluşur. Dairesel bir döngü halinde gerçekleştirilen bu araştırma türü nitel araştırma türü olarak kabul edilmekle birlikte verilerin toplanmasında nitel ve nicel veri toplama yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu çalışmada eylem araştırmasına ilişkin kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalışılmış, araştırma türünün tarihsel gelişimine değinilmiş ve öğretimde kullanımı üzerinde durulmuştur.

Action Research in Educational Organizations

Summary: The purpose of this article is to examine the usage of action research also known as teacher research in educational organizations on a literature review. Action research is one of the tools that employees in educational organizations (teachers, principals, experts etc.) can use to find solutions to specific problems related their own situations or to refine his/her actions. Action research can be used to solve problems encountered in schools and classrooms and can also be used in school development or improving curriculum. Action research helps teachers be more effective in their teaching activities and this allows students learn better. Action research consists of six steps which are respectively stating problem, collecting data, analyzing data, action planning, evaluating results, next action planning. Although this research type which occurs in an endless cycle is accepted as a qualitative research method, it is possible to use both qualitative and quantitative data collection techniques. In this study, it has been tried to construct a conceptual frame, mentioned about history of action research, and emphasized on using in teaching.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: -

ISSN Online: 2148-2896

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Yaklaşımları
Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile İlgili Çalışmaların Yürütüldüğü Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Öğrencilerin Gök Cisimleri Konusundaki Alternatif Kavramlarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager