Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN TEMEL GELİŞİM UNSURU GİBİ PETROL ÜRETİMİ
Dergi: Avrasya Strateji
Yıl: 2012     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 61-74
Yazar(lar): RovshanIBRAHİMOV
Kurum: Assoc. Prof. Dr., Head of Foreign Policy Analysis Department/ Center for Strategic Studies under the President of Azerbaijan Republic, Head of International Relations Department/Qafqaz University Baku/Azerbaijan

Ozet: Bir asırdan fazladır ki petrol ve petrol sanayisi Azerbaycan`ın kaderine önemli bir yer almaktadır. 20-ci yüz yılın evvelinde dünya petrol üretim merkezlerinden biri olan Bakü`ye bir çok büyük uluslararası aktorun dikkatini kendine çekmiştir. Bakü petrolü için farkı devletker arasında amansız bir mücadele başlanmıştır. Sovet döneminde Azerbaycan petrolü faşızm üzerinde kazanılan zaferinde önemli rol etmişti. Fakat 50`lı yıllardan sonra, Sibirya`da bulunan büyük petrol yatakların işletilmesi nedeniyle Bakü`deki petrolün önemi arzalmağa başlıyor. Yalnız kendi bağımsızlığını tekrar kazandıktan sonra Azerbaycan bir daha uluslararası ortamda petrol üreticisi ve ilk defa olarak kendi kader belirleyicisi gibi ortaya çıkmıştı. Bu makalede Azerbaycan`da petrol üretiminin tarihi gelişimi ve bu ülkenin bağımsızlıktan sonrakı enerji stratejisi ve gerçekleçtirme politikaları konusunda bilgi verilecektir.

AZERBAIJAN OIL PRODUCTION AS A MAIN LOCOMOTIVE OF STATE ECONOMY

Summary: Moreover than century oil and its industrial production have played a crucial role in Azerbaijan development. Being one of the place in the world where oil started to produced, Baku attract attention of many major actors at the beginning of the 20 century. It was reason for fighting between different states prize of which accepted to be Baku oil. During the Soviet period Azerbaijani oil played significant role in defeating over fascism. But after the 50-ies importance of Baku oil decreased due to development of new filed exploration in Siberia. Only after regaining the independence Azerbaijan once more came to the international arena as oil producer and first in its history has a possibility to decide own fate. Oil factor played extremely important role in state building, economic development and following balancing policy in international arena. In this article given information about historical development of oil production and explanation of Azerbaijan strategy and policies realization by new independent state.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: İngilizce

ISSN Print: 2147-1142

ISSN Online: -

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN TEMEL GELİŞİM UNSURU GİBİ PETROL ÜRETİMİ
SIĞINMACILAR ÇERÇEVESİNDE SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ÇIKARLARI

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager