Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ÇIKARLARI
Dergi: Avrasya Strateji
Yıl: 2012     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 45-60
Yazar(lar): Sadat DEMİRCİ
Kurum: ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi Uluslar arasÕ øliúkiler Bölümü ö÷retim üyesi.

Ozet: Rusya’nın Balkan politikası, içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterse de Rusya, hiçbir zaman Balkanlar’ın önemini göz ardı etmemiştir. Karadeniz’in ve Akdeniz’in önemli bir parçası olan Balkan Yarımadası, Rusya’yı Avrupa’ya bağladığı gibi aynı zamanda da Rusya’nın en önemli dünya ticaret noktalarına çıkışını sağlamaktadır. Böylece Rusya’nın Balkanlar’a olan ilgisine hem jeo-stratejik hem de jeo-politik açıdan bakmamız mümkündür. Bir taraftan Balkanlar’ın güney cephelere olan yakınlığı Rusya’yı Güney Avrupa, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine bağlamakta; diğer taraftan da Balkanlar, Güneydoğu Avrupa’nın merkezi konumu ile doğu yönüne olası bir saldırı durumunda uygun bir stratejik alana sahiptir. Bu sebepten dolayı tarihten beri çeşitli ülke ve imparatorluklar için ilgi odağı olan Balkanlar, Rusya için de önemli bir stratejik faktördür. Şüphesiz asırlardır kopmadan devam eden ilişkilerin altında ülkelerin kültürel ve dini yakınlığının önemi de büyüktür. Bu çalışmada Rusya’nın XIX. yüzyıldan beri Balkanlar’la sürdürdüğü ilişkisi ve Balkanlar’ın Rusya için stratejik önemi ele alınmaktadır. Rusya’nın Balkanlar’da sürdürdüğü ikili siyasetin tarihi analiz edilerek bu siyasetin bir sonucu olarak Yugoslavya krizi sırasında Rusya’nın bölgedeki otoritesini ve etkinliğini kaybettiği süreç incelenmektedir.

NEW GEO-POLITICAL INTERESTS OF RUSSIA IN BALKANS

Summary: Although Balkan policy of Russia changes according to the conditions of Russia, always it is very important for Russia. As a part of the Black Sea and the Mediterranean, Balkan Peninsula connects Russia to Europe; at the same time it is one of the most important interfaces in world trade for Russia. Therefore, it is possible to look Russia’s interests in Balkans geo-strategically and geo-politically. On the one hand, closeness of Balkans to southern regions connects Russia to Southern European, Near Eastern and Northern African countries; on the other hand, when an attack happens from the West to the East, it has got a strategic field through central position in the South-Eastern Europe. Consequently, lots of states and empires were interested in Balkans in the history, Russia is interested in Balkans as a strategic factor from past to present. Naturally, relationships between Russia and Balkan nations, which continues along centuries without rupture, the importance of cultural and religious closeness plays great role. In this study, Russia’s relations with Balkans and strategic importance of Balkans for Russia are evaluated. The history of bilateral relations of Russia is analyzed. As a natural consequence of this historical period, when Yugoslavia crisis happened, how Russia lost its authority and efficiency on Balkans is investigated.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 2147-1142

ISSN Online: -

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN TEMEL GELİŞİM UNSURU GİBİ PETROL ÜRETİMİ
SIĞINMACILAR ÇERÇEVESİNDE SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ÇIKARLARI

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager