Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
Dergi: Avrasya Strateji
Yıl: 2012     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 19-44
Yazar(lar): Samir MARDANOV
Kurum:

Ozet: Azerbaycan, demokratik ve ekonomik reformlarla ABD ve Batı Avrupa devletleri eğilimli dış politika yönelimini yansıtmıştır. Azerbaycan yönetimi, kendi çıkarları doğrultusunda ABD’yle ilişkilerde işbirliği sürecinin devam etmesini istemektedir. Azerbaycan’da yapılan anket ve mülakatlarla kamuoyunda ABD imajı araştırılmış ve diğer çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Katılımcılar; Azerbaycan’ın Batı değerlerini taşıdığı; ABD’yi dost ve müttefik olarak algıladıkları; politik, ekonomik, enerji ve askeri ilişkilerde işbirliği düşündükleri; Dağlık Karabağ’ı dış politikanın temel sorunu olarak değerlendirip çözümünde ABD’nin etkin rol almasını istedikleri, NATO şemsiyesi altında ABD’ye askeri üs tahsis edilebileceğini; ancak Afganistan ve Irak’ta çatışma bölgelerinden uzak tutulması şartıyla Azerbaycan askerlerinin sayısının artırılabileceği, Ermeni lobisi etkisiyle Kongre’nin yanlı tutumunu sorun olarak değerlendirdikleri şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu bağlamda Azerbaycan kamuoyunun, iç politikada farklı yaklaşımları bir kenara bırakarak dış politikada ortak düşüncelere sahip oldukları ve birlikte hareket ettikleri görülmüştür.

(THE IMAGE OF USA IN AZERBAIJAN )

Summary: Azerbaijan has reflected its foreign policy tendency towards USA and European states with democratic and economical reforms. The government of Azerbaijan, in the direction of its interests, wishes the continuance of the corporative relations process with USA. The image of USA among the public has been researched with surveys and interviews in Azerbaijan and evaluation was done in comparison with other performed studies. The participants have declared their opinions claiming Azerbaijan bares the values of the west; they perceived USA as a comrade and ally; they consider on economic, energy and military cooperation; evaluating the Nagorno Karabagh as the fundamental issue of the foreign policy they demand the effective roll of USA for the solution; a military base may be allocated to USA under the umbrella of NATO; the number of the Azerbaijani soldiers may be increases however provided to be kept away from the area of conflicts like Afghanistan and Iraq, and they evaluate the nonobjective approach of the Congress as a problem which is due to the impact of the Armenian Lobby. To this extent, leaving the different approaches in domestic policies, it is observed that the public of Azerbaijan have common considerations towards foreign policy and they act in unison.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 2147-1142

ISSN Online: -

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN TEMEL GELİŞİM UNSURU GİBİ PETROL ÜRETİMİ
SIĞINMACILAR ÇERÇEVESİNDE SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ÇIKARLARI

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager