Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

SIĞINMACILAR ÇERÇEVESİNDE SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
Dergi: Avrasya Strateji
Yıl: 2012     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 3-18
Yazar(lar): Altan ÇETİN , Nasrullah UZMAN
Kurum:

Ozet: Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan halk hareketleri, Mart 2011’de Suriye'de de görüldü. 40 yıldan fazla bir süredir Suriye’de iktidarı elinde tutan Esad yönetimi, göstericilerin reform, özgürlük ve demokrasi isteklerini karşılamak yerine; gösterileri kanlı bir şekilde bastırma yolunu seçti. Esad’ın bu tutumu gösterilerin iç savaşa dönüşmesine neden oldu. On binlerce insan yaralandı ve öldü. İki yüz bin kadar insan Suriye’yi terk etmek zorunda kaldı. Türkiye, Suriye’de yaşanan olaylara ilgisiz kalmadı. Suriye halkına yardım etti ve yüz binden fazla sığınmacıya kapılarını açtı. Bu makalede Türkiye’ye sığınan Suriyeliler çerçevesinde Suriye-Türkiye ilişkileri ele alınmıştır.

(AN OVERVIEW TO SYRIA-TURKEY RELATIONSHIPS WITHIN THE FRAMEWORK OF REFUGEES )

Summary: Movements began in Tunisia in December 2010, was also seen in Syria in March 2011. Al-Assad Government in Syria, which held power for more than 40 years, choose to be a bloody suppression of demonstrations, instead of fulfilling demands of reform, freedom ,and democracy. Al-Assad's this attitude caused the demonstrations into civil war. Thousands of people were injured and killed. About two hundred thousand people had to leave from Syria. Turkey was not indifferent to the events in Syria. It helped the people of Syria, and opened its doors to over one hundred thousand of refugees. This article is within the framework of Syrians took refuge in Turkey; Syria-Turkey relations were discussed.

Türü: Araştırma

Yazım Dili: Türkçe

ISSN Print: 2147-1142

ISSN Online: -

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
AZERBAYCAN’DA ABD ALGISI
AZERBAYCAN EKONOMİSİNİN TEMEL GELİŞİM UNSURU GİBİ PETROL ÜRETİMİ
SIĞINMACILAR ÇERÇEVESİNDE SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR VE TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK POLİTİKASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
RUSYA’NIN BALKANLAR’DAKİ YENİ JEOPOLİTİK ÇIKARLARI

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager