Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Psikolojik Bozuklukların Değerlendirilmesi

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595
Dergi:
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 11-15
Yazar(lar): Zehra POLAT
Kurum:

Ozet: Bu çalışmada gürültülü ortamlarda çalışanlarda gürültünün yarattığı psikolojik rahatsızlıkları belirlemek amacıyla bir anket geliştirilmiştir. Anket beş değişik işyerinde çalışan (10 kişi tekstil işçisi, 10 kişi bar görevlisi, 12 kişi mekanik atölyesi işçisi, 12 kişi motorsikletli polis ve 10 kişi şöför), yaşları 21 ile 45 arasında toplam 54 kişiye uygulanmıştır. Bu çalışmada gürültünün psikolojik etkileri tek tek değil toplam olarak değerlendirilmiş ve genel bir rahatsızlık skoru elde edilmiştir. Gürültüden rahatsız olma skorları en az 13 ve en çok 52 olarak bulunmuştur. 13 gürültüden en az rahatsızlık duyan, 52 ise en çok rahatsızlık duyan kişileri göstermektedir. Ankete katılan gruplar için toplam gürültüden rahatsız olma skoru ortalaması 31.83  8.61 olarak bulunmuştur. Gruplar arasında gürültüden rahatsız olma skoru en yüksek olan grup motorsikletli polisler bulunmuştur (P<0.001). Tekstil ve bar çalışanlarında ise en az gürültüden rahatsız olma skorları elde edilmiştir (P<0.001).

Evaluation of psychological problems caused by noise in workers in noisy environments

Summary: In this study a survey has been developed to determine psychological problems caused by noise in workers in noisy environments. The survey were applied in five different workplaces (10 persons textile workers, bar staff 10 people, 12 people in the mechanical workshop workers, 12 people and 10 people police motorcycle driver), a total of 54 people between the ages of 21 and 45. In this study the psychological effects of noise were not evaluated individually, a general discomfort score was obtained. In this study discomfort scores were found between 13 and 52. The point of 13 is for people who are not uncomfortable with noise and 52 for the people that are most uncomfortable with noise. The average score for the total noise in the survey group was 31.83  8.61. The group with the highest discomfort score was motorcycle cops (P <0.001). Textile and bar workers obtained the least discomfort scores (P <0.001).

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish


Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 624

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 625
Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye'de Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Analizi
Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Olgu sunumu
Pakistan Kuzey Batı Sınır Bölgesinde İnme İnsidansı
Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Psikolojik Bozuklukların Değerlendirilmesi
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Anormal Koagülasyon Test Sonuçlarının Oranı

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager