Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Anormal Koagülasyon Test Sonuçlarının Oranı

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595
Dergi:
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 6-10
Yazar(lar): Mehmet Tayip Arslan, Mustafa Ozcetin, Ruhi Ozyurek, Kaan Kavakli
Kurum:

Ozet: Giriş: Konjenital kalp hastalığı olan kişilerde pıhtılaşma bozuklukları beklenmektedir. Bu çalışmada siyanotik ve nonsiyanotik konjenital kalp hastalığı olan çocuklarda anormal koagulasyon test sıklığı ve bunun klinik önemi araştırılmıştır.
Materyal ve Metod: Konjenital kalp hastalığı olan ve cerrahi müdahele ihtiyacı duyan 49 çocuk hasta prospektif olarak çalışmaya alınmıştır. Hastaların demografik bilgileri, primer tanıları, cerrahi müdahele ve sonrasında oluşan kanama bozukluğu ve hastaların prognozu kayıt edilmiştir.hastaların trombosit sayıları, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı ile kan fibrinojen düzeyleri cerrahi müdahele öncesi saptanmıştır.
Bulgular: 16 hastanın uzun PT, 13 hasta düşük fibrinojen düzeyi, 10 hastanın uzun aPTT ve 5 hastanın ise düşük trombosit sayısı olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Her ne kadar bozulmuş koagulasyon test sonuçları ile ilişkili artmuış bir komplikasyon saptanmamış olsa da bu hastalarda dikkatli olmak gerekmektedir.

Rate Of Abnormal Coagulation Test Results in Patients with Congenital Heart Disease

Summary: Introduction: Coagluation abnormalities are expected in patients with congenital heart disease. We searched the rate of abnormal coagulation test in children with both cyanotic and non-cyanotic heart disease and investigated the clinical relevance of these abnormal tests.
Material and Method: 49 children who have congenital heart disease and needed surgical intervention were prospectively enrolled to this study. Demographic data, primary diagnosis, bleeding complication during and after the intervention and prognosis of the patients were recorded. Platelet counts, prothrombin time, activated partial thromboplastine time and blood fibrinogen levels were measured prior to intervention.
Results: 16 patients had prolonged PT, 13 patients had low fibrinogen level, 10 patients had prolonged aPTT and 5 patients had low platelet count.
Conclusion: There was no increased complication risk in patients with abnormal test results, but caution must be taken during operation of these patients.

Türü: Original Research

Yazım Dili: English


Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 624

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 625
Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye'de Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Analizi
Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Olgu sunumu
Pakistan Kuzey Batı Sınır Bölgesinde İnme İnsidansı
Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Psikolojik Bozuklukların Değerlendirilmesi
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Anormal Koagülasyon Test Sonuçlarının Oranı

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager