Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Pakistan Kuzey Batı Sınır Bölgesinde İnme İnsidansı

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 595
Dergi:
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 2     Sayfa: 35-41
Yazar(lar): Qamruz Zaman, Ahtesham Gul, Gohar Ayub, Muhammad Atif, Shah Khusr, Muhammad Iqbal, Muhammad Farooq, Habib Shah
Kurum: Department of Statistics, University of Peshawar, Pakistan
Fedral Bureau of Statistics, Islamabad, Pakistan

Ozet: Bu çalışmanın ana amacı inme insidansı ile ilişkili doğrudan ya da indirekt faktörlerini bulmaktır. Bunun için 300 inme hastasının verileri incelenmiştir. Ortalama yaş 57.3(±15.76 SD) yıldır. Erkeklerin ortalama yaşı 59.11 (± 17.64 SD) yıl, bayanların ise 55.66 (±13.65 SD) yıldır. Araştırma bayan ve erkeklerin yaş ortalaması arasında belirgin istatiksel farkı göstermiştir. Bu çalışma inme insidansı ve diabetes mellitus ve /veya hipertansiyon arasında ilişkiyi gösteren kanıtları sunmaktadır ve aynı zamanda inmenin yaşla yüksek ilişkisini ortaya çıkarmıştır.

Incidence of Stroke in North West Frontier Province of Pakistan

Summary: The main purpose of the study is to find factors which are directly and indirectly related with the incidence of stroke. For this purpose the data of 300 stroke patients was analyzed. The average age was found to be 57.3(±15.76 SD) years. The average male age is 59.11 (± 17.64 SD) years as compared to 55.66 (±13.65 SD) years in females. The investigation showed significant difference between the average age for males and females. The study provides evidence of association between incidence of stroke and DM or/ and HTN. Study also revealed that stroke is highly associated with age.

Türü: Original Research

Yazım Dili: English


Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 624

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/akdizin/public_html/index.php on line 625
Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Türkiye'de Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Analizi
Datura stramonium zehirlenmesine bağlı deliryum: Olgu sunumu
Pakistan Kuzey Batı Sınır Bölgesinde İnme İnsidansı
Gürültülü Ortamlarda Çalışanlarda Görülen Psikolojik Bozuklukların Değerlendirilmesi
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Anormal Koagülasyon Test Sonuçlarının Oranı

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager