Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Vajinal Akıntı Hakkındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları Saptamaya Yönelik Niteliksel Bir Çalışma
Dergi: TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
Yıl: 2012     Cilt: 11     Sayı: 5     Sayfa: 545-558
Yazar(lar): Nur Şatıroğlu, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş
Kurum: Şanlıurfa Merkez Toplum Sağlık Merkezi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Ozet: Amaç
Bu niteliksel çalışmanın amacı; kadınların vajinal akıntı ve akıntı ile ilişkili bir faktör olan vajinal duş hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının ortaya konmasıdır.
Gereç ve Yöntem
Araştırma İstanbul ili, Ümraniye ilçesi’nde en az bir kez evlenmiş 23- 65 yaş arası kadınlar ile yürütülmüştür. Veriler odak grup tartışmaları ile toplanmıştır. Toplam on bir odak grup tartışması yapılmış ve 63 kadın ile görüşülmüştür. Katılımcıların izinleri alındıktan sonra görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiş, daha sonra tüm kayıtlar kelime kelime çözülerek Excel programında analiz edilmiştir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra kadınlara vajinal akıntı ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Bulgular
Kadınların çoğunluğu vajinal akıntı ile ilgili ayırımı yapabildiklerini belirtti. Vajinal akıntı ile ilgili problemlerde bir sağlık kuruluşuna/ doktora başvuranların yanı sıra azımsanamayacak kadar önemli bir kısmı geleneksel yöntemlere başvurduklarını belirtti. Birçoğu vajinal akıntı ile ilişkili bir faktör olan vajinal duşu hayatlarının bir döneminde uygulamış veya şu an uygulamaktadırlar.
Sonuç
Anormal akıntının giderilmesinde kullanılan geleneksel yöntemler içinde en sık bitkisel maddeler kullanma ve sıcak uygulamalar belirtilmiştir. Vajinal duş uygulanmasındaki gerekçeler olarak; temizlik, dini inanç gereği ve gebeliğin önlenmesi ifade edildi.

A Qualitative Study To Defıne, Knowledge, Attitudes And Practices Of About Vaginal Discharge

Summary: Aim
The purpose of this qualitative study; to defıne, knowledge, attitudes and practices of women about vaginal discharge and vaginal douche which is a factor related to the discharge.
Materials and Methods
The research has been performed in Umraniye district of Istanbul with women between ages 23- 65 who have been married at least once. Eleven focus group discussions has been established and interviewed with 63 women. İnterviews had been recorded with audio recording devices after receiving permission of the participants, then all the records had been figured out and analyzed in Excel software.

Results
Most of the women had stated that they could distinguish the vaginal discharge. Besides the ones that consult to the health institutes and doctors about the problems related with the vaginal discharge, considerable proportion of participants had stated that they were referring to the using traditional methods. In a period of time, most of them had applied or were still applying the vaginal douche which is a factor related to the vaginal discharge.

Conclusion
Mostly the usage of herbal products and hot practises had been defined as traditional methods for eliminating the abnormal discharge. The reason of vaginal douche application had been declared as cleanliness, religious belief and contraception.

Türü: Original Research

Yazım Dili: Turkish

ISSN Print: 1303-734X

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/pmb.1-1318245888

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
EL KURUTMA MAKİNELERDEN ÜFLENEN HAVANIN MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Leptospiroz: “Tufan Sonrası Humma”
Bir Askeri Birlikte Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Uygulamasının Başlamasıyla Elde Edilen Tasarruf

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager