Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Yeme bozuklukları ve tedavisi
Dergi: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Yıl: 1999     Cilt: 9     Sayı: 1     Sayfa: 21-27
Yazar(lar): Ayça Gürdal
Kurum:

Ozet: Yeme bozuklukları yüzyılı aşkın bir süredir tanınmasına karşın, özellikle 80'li yıllardan bu yana daha çok tartışılan ve araştırılan bir psikiyatrik hastalık grubudur. Anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza yeme bozuklukları grubunda yer alan başlıca iki ruhsal hastalıktır. Her ikisinin de tedavileri tartışmalıdır ve tedavide birçok psikoterapi yönteminin bir arada uygulanması önerilmektedir. Bu yazıda, yeme bozukluklarının ilaçla tedavisi tartışılmakta ve bu konuda gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilmektedir. Sonuçta, genel olarak yeme bozukluklarında ilaç tedavisinin yerinin sınırlı olduğu, bulimiya nervozada ise sonuçların daha yüz güldürücü bulunduğu belirtilmektedir.

Eating disorders and treatment

Summary: Eating disorders, although known for more than hundred years, are especially searched in the last decade. Anorexia nervosa and bulimia nervosa are the two major disorders in this group. Treatment strategies in both of these disorders are quite controversial, but application of different psychotherapeutic methods are recommended. The pharmacological treatment of eating disorders is discussed and relevant studies are reviewed in this article. As a result, psychopharmacological treatments hold a limited place in the treatment of eating disorders, while better results are stated in the treatment of bulimia nervosa.

Türü: Review Article

ISSN Print: 1017-7833

ISSN Online: 1302-9657

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Duygudurum düzenleyicileri
"Atipik antipsikotik" kavramı ve şizofreninin ilaçla tedavisinde yeni ufuklar
Zuklopentiksol’den Aripiprazol’e Geçişte Ortaya Çıkan İnatçı Hıçkırık
Tedaviye dirençli bir grup şizofrenili hastada klozapinin etkinliği
Yeme bozuklukları ve tedavisi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager