Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Duygudurum düzenleyicileri
Dergi: Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Yıl: 1999     Cilt: 9     Sayı: 1     Sayfa: 14-20
Yazar(lar): E. Timuçin Oral
Kurum:

Ozet: Duygudurum düzenleyici tanımı ile hem kesitsel iyileşme, hem de yinelemenin engellenmesi kastedilmektedir. Bu noktada temel sorunsal hastalığın iki kutbunun olmasıdır. Yani, uzunlamasına tedavinin yanı sıra bir de, hastalık evresine göre akut ya da önleyici tedavinin değişip değişmeyeceği eklenmektedir. Örneğin manik ya da depresif hecmenin tedavisi yanında önleyici tedavinin manik ve depresif hecmeleri de ayrı ayrı önleyip önleyememsinden söz edilebilir. Lityum, karbamazepin, valproat ve bunların çeşitli kombinasyonları antimanik veya tekrarlayan bazı hastalıkların vazgeçilmez tedavileridir. Yüksek potensli benzodiazepinlerin ve tipik nöroleptikler yanısıra son yıllarda bulunan dihidropiridin L-tipi kalsiyum kanal blokerleri, tiroid preparatları, lamotrijin ve gabapentin benzeri yeni antikonvülsif ilaçlar ile atipik nöroleptikler yeni duygudurum düzenleyicileri oluşturmaktadırlar. Burada ?Duygudurum Düzenleyiciler? alanındaki yeniliklerin yanında iki uçlu bozukluğun depresyonunun önlenmesinde kullanımı tartışılmıştır.

Mood stabilizers

Summary: The term "mood stabilizer" defines the type of a drug, which can be used both in cross-sectional treatment and in prevention, and, main problematic is the polarity of the disorder besides the polarity in the treatment. Longitudinal treatment as well as the acute and preventive treatment of each episode separately (i.e. manic & depressive episodes) causes the confusion in the stabilizing process. Lithium, carbamazepine, valproate and the combination of any two or three is the "sine qua non" of antimanic treatment and prophylaxis. High potential benzodiazepines and classical neuroleptics with recent drugs such as, dihydropyridine l-type calcium channel blockers, thyroid compounds; novel anticonvulsants like lamotrigine and gabapentine, or atypical antipsychotics are the brand new mood stabilizers. Here, new developments in mood stabilizers field and, prevention of bipolar depressive episodes are discussed in this article.

Türü: Review Article

ISSN Print: 1017-7833

ISSN Online: 1302-9657

Tam Metin
Tam Metin

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Duygudurum düzenleyicileri
"Atipik antipsikotik" kavramı ve şizofreninin ilaçla tedavisinde yeni ufuklar
Zuklopentiksol’den Aripiprazol’e Geçişte Ortaya Çıkan İnatçı Hıçkırık
Tedaviye dirençli bir grup şizofrenili hastada klozapinin etkinliği
Yeme bozuklukları ve tedavisi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager