Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Kişnişin (Coriandrum Sativum L) Tıbbi Faydaları
Dergi: Spatula DD
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 51-58
Yazar(lar): Ullagaddi Rajeshwari, Bondada Andallu
Kurum: Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning
Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning, Anantapur, India.

Ozet: Tıbbi bitkiler, indirgeyici ajanlar, serbest radikal süpürücüleri ve singlet oksijen baskılayıcıları gibi doğal antioksidan fonksiyonların varlığı sayesinde tedavi edici potansiyele sahiptirler. Bu bitkilerin antioksidan etkinliklerinin çoğu, flavonlar, izoflavonlar, flavonoidler, antosiyaninler, kumarinler, lignanlar, katekinler ve izokatekinler gibi bioaktif bileşikler sayesindedir. Günümüzde, koruyucu hekimlikte kullanılmak üzere düşük yan etkili veya yan etkisi olmayan farmakolojik olarak etkin antioksidanları saptamak için artan bir ilgi söz konusudur. Baharatların birkaç tıbbi özelliği (diüretik, ekspektoran, laksatif, antibakteriyel, antipiretik vb.) sahip olduğu bilinmektedir ve Hindistan ve diğer ülkelerde, yöreye özgü doğal tıpta etkin bir şekilde kullanılmışlardır. Geleneksel kullanımlarının dışında, faydalı fizyolojik etkilerinin sayısı yaygın hayvan çalışmaları ile tespit edilmiştir. Bunların arasında, lipit metabolizması üzerine faydalı etkileri, antidiyabetik olarak etkinlikleri, sindirimi uyarma yetenekleri ve platelet agregasyonunu inhibe etmeleri, antioksidan, antilitojenik ve antienflematuar potansiyelleri vardır. Birçok baharat ve aktif kökenleri, mükemmel nutrasötikler olarak rapor edilmektedir. Tıbbi olduğu kadar besleyici özellikleri de olan Kişniş, bu gibi çok yaygın olarak kullanılan ve geniş bir dağılımı olan baharatlar arasındadır ve başlıca esansiyel bir yağ ve monoterpenoid-linalol içeren çekirdekleri için ekilir. Kişniş, grip, mevsimsel ateş, bulantı, kusma, mide rahatsızlıklarının tedavisi için birçok evyapımı ilacın hazırlanması için kulanılmaktadır ve hazımsızlık, barsak kurtları, romatizma ve eklem ağrıları için bir ilaç olarak da kullanılmaktadır. Kişniş’in iyileştirici özelliklerinin çoğu, onun olağanüstü bitkisel besin olmasına atfedilebilir ve bundan dolayı, sıklıkla biyoaktif bileşikler için bir ambar olarak adlandırılır.

Medicinal benefits of coriander(Coriandrum Sativum L)

Summary: Medicinal plants have therapeutic potential due to the presence of natural antioxidants functioning as reducing agents, free radical scavengers and quenchers of singlet oxygen. Majority of their antioxidant activity is due to bioactive compounds viz. flavones, isoflavones, flavonoids, anthocyanins, coumarins, lignans, catechins and isocatechins. Currently there has been an increasing interest to identify the antioxidants that are pharmacologically potent with low or no side effects for use in preventive medicine. Spices have been recognized to possess several medicinal properties (diuretic, expectorant, laxative, anti-bacterial, anti-pyretic etc.) and have been effectively used in the indigenous systems of medicine in India and other countries. Apart from the traditional use, a no. of beneficial physiological effects have been identified by extensive animal studies. Among these are their beneficial effects on lipid metabolism, efficiency as antidiabetics, ability to stimulate digestion and to inhibit platelet aggregation, antioxidant, antilithogenic and anti-inflammatory potential. Many spices and their active principles are reported as excellent nutraceuticals. Coriander is among such most commonly used spices, possessing the nutritional as well as medicinal properties, widely distributed and mainly cultivated for the seeds which contain an essential oil and the monoterpenoid-linalool. Coriander is used in the preparation of many household medicines to cure bed cold, seasonal fever, nausea, vomiting, stomach disorders and also used as a drug for indigestion, against worms, rheumatism and pain in the joints. Many of healing properties of coriander can be attributed to its exceptional phytonutrients and hence, it is often referred to as store house for bioactive compounds.

Türü: Review Article

Yazım Dili: English

ISSN Print: 1309-9914

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/spatula.20110106123153

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Bitkilerin Anti-Astım Potansiyelleri
Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının İncelenmesi
Zingiber officinale (zencefil) uçucu yağının antioksidan etkinliği
Hejie Dekoksiyonu ile Tedavi Sonrası Kronik Hepatit B Hastalarının Periferik Kanında T Hücre Reseptörü Vbeta Geni Kullanımının Gözlemlenmesi
Kişnişin (Coriandrum Sativum L) Tıbbi Faydaları

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager