Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Hejie Dekoksiyonu ile Tedavi Sonrası Kronik Hepatit B Hastalarının Periferik Kanında T Hücre Reseptörü Vbeta Geni Kullanımının Gözlemlenmesi
Dergi: Spatula DD
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 17-22
Yazar(lar): Youwu Lin, Xiao Dong, Zexiong Chen, Yonghua Chen, Shijun Zhang
Kurum: the first affiliated hospital of Sun Yat-sen university
the first affiliated hospital of Sun Yat-sen university
the first affiliated hospital of Sun Yat-sen university
the first affiliated hospital of Sun Yat-sen university
the first affiliated hospit

Ozet: AMAÇ: Günümüze kadar, T hücre reseptör (THR) β değişken bölgelerinin (V) kronik hepatit B’nin klinik gidişatıyla ilişkili olup olmadıklarının saptanması için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, THR V kullanımı ile kronik hapatit B’nin klinik seyri ve klinik parametrelerin değerini belirlemek için gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM: Hejie özü tedavisinden önce ve sonra, hepatit B olan 3 hastanın periferal kanlarında THR Vβ altfamilyalarının gen ekspresyonlarını saptamak için Fluorescence Quantitative PCR (FQ-PCR) tekniği kullanıldı ve aynı anda klinik parametreler (ALT, AST ve viral yük) gözlendi.
BULGULAR: THR Vβ gen kullanımının yüzdesi akut alevlenme ve gerileme dönemleri süresince belirlendi. Figür 1, akut alevlenme ve gerileme dönemlerindeki THR Vβ gen kullanımının yüzdesini göstermektedir. Akut alevlenmeler esnasında olan THR Vβ1 (t=7.00,P<0.05), THR Vβ6.1 (t=25.39,P<0.01), THR Vβ7(t=12.64,P<0.01), THR Vβ8 (t=5.36,P<0.01) değerleriyle karşılaştırıldığında, bunlara ait ekspresyonlar gerileme dönemi süresince artmıştı. Akut alevlenmeler esnasında olan THR Vβ12 (t=5.87,P<0.05), THR Vβ14 (t=5.40,P<0.05) değerleriyle karşılaştırıldığında ise, bunlara ait ekspresyonlar gerileme dönemi esnasında azalmıştı.
SONUÇ: THR listesi üzerindeki araştırmamız, HBV enfeksiyonu hastalarındaki immunolojik etkilerin değerlendirilmesi ve anlaşılmasında yararlı olabilir ve bunlar, özellikle kronik hepatit B (KHB) için olmak üzere, yeni immünoterapötik stratejiler dizayn etmek için yararlıdır.

Observation of T cell receptor Vbeta gene usage in the peripheral blood of patients with chronic hepatitis B after being treated by Hejie Decoction

Summary: AIM: To date, few studies have been conducted to determine whether T cell receptor (TCR) variable regions (V)of βare involved in the clinical course of chronic hepatitis B. This study was performed to assess the TCR Vβusage and clinical course of CHB and clinical parameters.
METHODS: Fluorescence Quantitative PCR (FQ-PCR) technique was used to detect the TCRVβ subfamilies gene expression in the peripheral blood of 3 patients with chronic hepatitis B before and after being treated by Hejie Decoction, and clinical parameters (ALT, AST, and viral load) were observed in the same time.
RESULTS: The percentage of TCRVb gene usage was determined during acute exacerbation and the remission stages. Figure 1 illustrates the percentage of TCRVb usage in the acute exacerbation and the remission stages. Those whose expressions were increased during remission stages compared with that during acute exacerbation stages were TCRVβ1(t=7.00, P<0.05), TCRVβ6.1(t=25.39,P<0.01), TCRVβ7 (t=12.64,P<0.01), TCRVβ8(t=5.36,P<0.05). Those whose expression were decreased during remission stages compared with that during acute exacerbation stages were TCRVβ12(t=5.87,P<0.05), TCRVβ14(t=5.40,P<0.05).
CONCLUSIONS: Our research on the analysis of TCR repertoire may be useful to understand and evaluation the immunologic effects in HBV infection patients, and they are useful to design the new immunotherapeutic strategies, especially for CHB.

Türü: Original Research

Yazım Dili: English

ISSN Print: 1309-9914

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/spatula.20101122041739

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Bitkilerin Anti-Astım Potansiyelleri
Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının İncelenmesi
Zingiber officinale (zencefil) uçucu yağının antioksidan etkinliği
Hejie Dekoksiyonu ile Tedavi Sonrası Kronik Hepatit B Hastalarının Periferik Kanında T Hücre Reseptörü Vbeta Geni Kullanımının Gözlemlenmesi
Kişnişin (Coriandrum Sativum L) Tıbbi Faydaları

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager