Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Zingiber officinale (zencefil) uçucu yağının antioksidan etkinliği
Dergi: Spatula DD
Yıl: 2011     Cilt: 1     Sayı: 1     Sayfa: 1-8
Yazar(lar): Ragaa Hosny Mohamad Al-Tahtawy, Amal M. El-Bastawesy, Mohamad Gamil Abdel Monem, Zekry Khalid Zekry, Hussain A. Al-Mehdar, Mahmuod M. El-Merzabani
Kurum: National Cancer Institute
Food Technology Research Institute
National Cancer Institute

Ozet: AMAÇ: Bu çalışmada, Zingiber officinale Roscoe (Zencefil) ekstresinin hiperkolesterolemik aterosklerozun azaltılması üzerine etkileri ve sahip olduğu antioksidan etkinliğin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Hiperkolesterolemik hayvanların serumlarında ve aort homojenatlarında lipid profili (kolestrol, trigliseritler ile kolestrol ve trigliseritlerin lipoprotein seviyeleri (düşük dansiteli lipoprotein (DDL) ve çok düşük dansiteli lipoprotein (ÇDDL)) seviyeleri hesaplandı. Aort dokusundaki ateroskleroz gelişimi ve zencefil ekstresinin antioksidan etkisi, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) tahlili kullanılarak albino farelerde değerlendirildi.
BULGULAR: Bulunan sonuçlar, yüksek doz zencefil ekstresi ile, aort dokusu ve serumdaki kolesterol, trigliseritler, fosfolipitlerin düzeyleri ile hem DDL hem de ÇDDL kolesterol ve trigliseritlerinin düzeylerinde belirgin biz azalma olduğunu ortaya koydu (P < 0.01). Ayrıca, yüksek doz zencefil ekstresinin güçlü antioksidan etkinliğini gösteren hızlı 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) analizi kullanarak, radikal süpürücü etkinliğinin ölçülmesiyle zencefil ekstresinin antiokdidan etkisi çalışıldı (P < 0.01).
SONUÇ: Zencefil ekstresi, hücresel kolesterol birikimi yanında serum DDL kolesterolünü, toplam kolesterolü, trigliseritlerin ve fosfolipitlerin düzeyelerini, DPPH absorbsiyonunu azaltmış, serbest radikalleri süpürmüştür ve arter dokusunun farklı katmanlarında gelişen histopatolojik lezyonlarını düzeltme potansiyeline sahiptir.

Antioxidant activity of the volatile oils of Zingiber officinale (ginger)

Summary: AIM: The present study aimed to investigate the effects of Zingiber officinale Roscoe (ginger) extract on diminish hypercholesterolemic atherosclerosis and it had antioxidant activity.
METHODS: Lipid profile (cholesterol, triglycerides and lipoproteins levels of cholesterol and triglycerides (low density lipoprotein (LDL) and very low density lipoprotein (VLDL) levels in the homogenate aorta and in serum of hypercholesterolemic animals were estimated. The development of atherosclerosis in aortic tissues and anti-oxidant effect of ginger extract by using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay were evaluated in albino mice.
RESULTS: The present results revealed a significant reduction in the levels of cholesterol, triglycerides, phospholipids and both levels of VLDL and LDL cholesterol and triglycerides in serum and tissue of aorta with high levels dose of ginger extract (P < 0.01). Moreover, the antioxidant effect of ginger extract was studied by measuring its radical scavenging activity (RSA), using rapid 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay showed strong antioxidative activity with high levels dose of ginger extract (P < 0.01).
CONCLUSION: The ginger extract has reduced in serum LDL cholesterol, total cholesterol, triglycerides and phospholipids levels, as well as cellular cholesterol accumulation , reduce DPPH absorption , scavenge free radicals and it has potential to improve the histopathological lesion occurring in different layers of the arterial tissue. In the other word it is effective in attenuating of atherosclerosis development.

Türü: Original Research

ISSN Print: 1309-9914

Tam Metin
Tam Metin

DOI: 10.5455/spatula.20101209111419

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Bitkilerin Anti-Astım Potansiyelleri
Yaşlı Bireylerde İlaç Kullanımı, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Uygulamalarının İncelenmesi
Zingiber officinale (zencefil) uçucu yağının antioksidan etkinliği
Hejie Dekoksiyonu ile Tedavi Sonrası Kronik Hepatit B Hastalarının Periferik Kanında T Hücre Reseptörü Vbeta Geni Kullanımının Gözlemlenmesi
Kişnişin (Coriandrum Sativum L) Tıbbi Faydaları

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager