Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

Serbest eczacıların elektronik bilgi kaynağı kullanımı
Dergi: Marmara Pharmaceutical Journal
Yıl: 2012     Cilt: 16     Sayı: 1     Sayfa: 029-033
Yazar(lar): Erhan Öner Tığ1, Gül Ayanoğlu Dülger2, Seyhan Hıdıroğlu3, Hale Zerrin Toklu2
Kurum: 1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Is

Ozet: Dünya ilaç piyasasındaki ilaç sayısı ve çeşidinin artması nedeniyle günümüzde elektronik ilaç bilgi kaynaklarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ancak bu elektronik bilgi kaynaklarının ülkemizde yaygın olarak kullanılıp kullanılmadığı, ne kadar sıklıkla kullanıldığı ya da hangi amaçlarla kullanıldıklarına yönelik yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı; eczacıların elektronik ilaç bilgi kaynaklarını hangi amaçlarla kullandıklarını ve bu kaynaklardan mesleki gelişim yönünden ne kadar yararlandıklarını belirlemektir. Çalışmamız İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Pendik, Samandıra, Ümraniye ve Üsküdar bölgelerinde yerleşim gösteren 102 adet serbest eczanede, ankete katılmayı kabul eden eczacılar ile yapılmıştır. Bu amaçla eczacılara; demografik özellikleri, elektronik bilgi kaynakları konusundaki bilgi düzeyleri ve bu kaynakları eczanenin çalışma programı içinde mesleki uygulama kapsamında ne ölçüde kullandıklarını değerlendirebilmemizi sağlayacak açık ve kapalı uçlu sorular sorulmuştur. Anketimize katılan 102 eczacının tamamı en az bir elektronik bilgi kaynağını eczanesinde bulundurmaktadır. Eczacılar bu bilgi kaynaklarını en çok hastalara ilaçları hakkında bilgi vermek amacıyla kullandıklarını söylemişlerdir. Eczacıların %51'inin bu elektronik bilgi kaynaklarını eczanelerinde ortalama 6-10 yıldan beri kullandıkları tespit edilmiştir. Bu eczacıların %99'u (n=101) mezun oldukları fakültelerinde de elektronik bilgi kaynakları konusunda eğitim almadıklarını belirtmişlerdir.

Yapılan çalışmada elektronik bilgi kaynaklarının yaygın olarak kullanılmasına karşın yeterince verimli kullanılmadıkları sonucuna varılmıştır. Elektronik ilaç bilgi kaynaklarının lisans eğitimi sırasında tanıtılması amacıyla eczacılık fakültelerinin eğitim programları içerisinde yer almasının sağlanması ve meslek içi eğitim programlarında da bu eğitimin pekiştirilmesi, bu kaynakların doğru ve verimli kullanımını sağlayarak eczanelerde yaygınlaşmasına katkıda bulunabilecektir.

-

Summary: -

Türü:


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/akdizin/public_html/index.php on line 617

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler (Bu Dergide)
Bazı yeni hidrazon türevlerinin sentezi ve bunların antitüberküloz etkilerinin değerlendirilmesi
Hidrazid-hidrazonlardan elde edilen 3-açil- 2,3-dihidro-1,3,4-oksadiazol / 3-açil-1,3,4-oksadiazolin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktiviteleri
Bazı yağ altı sularının uçucu bileşikleri ve mikrobiyal kontrolleri
Serbest eczacıların elektronik bilgi kaynağı kullanımı
Patients' attitude about generics –Bulgarian perspective

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager