Ana Sayfa| Indekslenen Dergiler
   

A·B·C·Ç·D·E·F·G·H·I·İ·J·K·L·M·N·O·Ö·P·Q·R·S·Ş·T·U·Ü·V·W·X·Y·Z

 1. ACADEMİC JOURNAL OF HİSTORY AND İDEA
 2. ACED Uluslararası Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
 3. Acta Oncologica Turcica
 4. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
 5. Acta Pharmaceutica Sciencia
 6. Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
 7. ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
 8. Addicta: The Turkish Journal on Addictions
 9. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
 10. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 11. Adli Bilimler Dergisi
 12. Adli Psikiyatri Dergisi
 13. Adli Tıp Bülteni \"The Bulletin of Legal Medicine\"
 14. Adli Tıp Dergisi
 15. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 16. Advances in Molecular Medicine
 17. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 18. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 19. Ağrı Dergisi
 20. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi)
 21. Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL
 22. AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
 23. Aile ve Toplum Dergisi
 24. Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi
 25. Akademik Acil Tıp Dergisi
 26. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi
 27. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
 28. Akademik Bakış
 29. Akademik Bilim Mühendislik Dergisi (ABMUD)
 30. Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi
 31. Akademik Gastroenteroloji Dergisi
 32. Akademik Geriatri Dergisi
 33. Akademik İncelemeler Dergisi
 34. Akademik Yaklaşımlar - İnönü Üniversitesi İİBF
 35. Akciğer Arşivi
 36. Akciğer Dergisi
 37. Akdeniz Tıp Dergisi
 38. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
 39. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 40. Aktüel Tıp Dergisi
 41. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 42. Alphanumeric Journal
 43. Alternatif Politika
 44. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal
 45. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
 46. Anadolu Journal of Educational Sciences International
 47. Anadolu Psikiyatri Dergisi
 48. ANADOLU Tarım Bilimleri Dergisi
 49. Anadolu Tıp Dergisi
 50. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 51. Androloji Bülteni
 52. Anestezi Dergisi
 53. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi
 54. Ankara Cerrahi Dergisi
 55. Ankara Hastanesi Tıp Bülteni
 56. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
 57. Ankara Tıp Bülteni
 58. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
 59. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
 60. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 61. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
 62. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
 63. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
 64. Annals of Medical Sciences
 65. Annals of Paediatric Rheumatology
 66. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
 67. Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES)
 68. Arşiv
 69. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
 70. ARTEMIS (The Journal of the Turkish German Gynecological Association)
 71. Asia Minor Studies
 72. ASOSJOURNAL
 73. Astım Allerji İmmünoloji
 74. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
 75. Atatürk Üniv. Diş Hekimliği Fak. Dergisi
 76. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
 77. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 78. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 79. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 80. Atatürk Yolu
 81. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ASEAD
 82. Avrasya Strateji
 83. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
 84. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, European Journal of Science and Technology
 85. Azerbaycanın Vergi Jurnalı / Tax Journal of Azerbaijan

Bilgi Merkezi
Yeni Dergi Önerisi
Dergi Yönetici Girişi
Hakkımızda

English in Use
www.englishinuse.net

Do not get lost, learn what you need

Popüler Makaleler
Bir Kimyasal Savaş Ajanının Böbrekler Üzerindeki Akut Toksititesinin Araştırılması
Afetler Ve Afete Müdahelede Asgari Sağlık Standartları
Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Bitkilerin Anti-Astım Potansiyelleri
Role of Probiotics in Dental Caries and Periodontal Disease
Türkiye'de Yabancı Cisim Aspirasyonlarının Analizi

Akademik Dizin
eJPort Journal Hosting
eJManager
Scopemed
Article Tools
Copyright © 2012-2017 akademikdizin.com. All rights reserved. Powered by eJManager